Privacy Policy


Het gebruik van deze website houdt in dat je onderstaande algemene voorwaarden kent en aanvaardt.In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen
 • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website
 • de content: alle in de website aanwezige inhoud

Doel van de website

Deze website geeft informatie over e training trajecten.
De inhoud van de website en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

Wij besteden veel aandacht en zorg aan de website en wij streven ernaar om alle informatie zo volledig en juist te omschrijven. Ondanks alle inspanningen kunnen we niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op je computersysteem.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

www.SwiftSkills.org;  www.Moviemento-Training.com; www.e-training-concepts.be en www.nikata.be zijn websites van Nikata Bvba.

Nikata Bvba kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Nikata Bvba, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Nikata Bvba verstrekt.

Nikata Bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • - Je voor- en achternaam
 • - Je adresgegevens
 • - Je telefoonnummer
 • - Je e-mailadres
 • - Je IP-adres.

WAAROM Nikata Bvba GEGEVENS NODIG HEEFT

Nikata Bvba verwerkt jouw persoonsgegevens om (telefonisch) contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Nikata Bvba jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening of het verzenden van commerciële informatie.

HOE LANG Nikata Bvba GEGEVENS BEWAART

Nikata Bvba bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Nikata Bvba verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, bijvoorbeeld het bezorgen van bijkomende informatie die afkomstig is van derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Nikata Bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Nikata Bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Nikata Bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nikata Bvba bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Nikata Bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders en/of affiliates informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Nikata Bvba heeft hier geen invloed op. Nikata Bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via haar verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@nikata.be.

Nikata Bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Nikata Bvba neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Nikata Bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Nikata Bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Nikata Bvba op via E-mail: info@nikata.be.

www.SwiftSkills.org;  www.Moviemento-Training.com; www.e-training-concepts.be en www.nikata.be  zijn websites van Nikata Bvba.

 • Nikata Bvba is als volgt te bereiken:
 • Per post: Oude Baan 46 te 9111 Belsele, België
 • Ondernemingsnummer: BE0 864 079 067
 • Via E-mail: info@nikata.be

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via deze website wordt je met hyperlinks doorverwezen naar websites van andere organisaties die door derden worden beheerd. Wij beschikken voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Dendermonde, België, en dat u de gedingen daarover alleen voor die rechtbanken kunt brengen.

Onze gegevens

Nikata bvba
Sint-NiklaasBtw 0864.079.067

E-mail: info@nikata.be