Leermodel

Het is algemeen bekend dat we slechts een deel onthouden van alle informatie die we te verwerken krijgen. We onthouden slechts

  • 10% van wat we lezen
  • 20% van wat we horen
  • 30% van wat we zien

De methodiek kenmerkend voor ons leermodel is dat we streven naar een sneller begrip en een betere retentie van nieuwe en bestaande leerinhouden.

Via aangepaste technieken, audio-visuele leermiddelen, leuke oefeningen en voldoende interactie van de deelnemer, slagen we er in om de geheugencapaciteit en het analyse-en concentratievermogen te verhogen.

We gebruiken audio-visuele leermiddelen om de leerstof over te brengen. Dit kan aan de hand van leervideo's met echte beelden of 'explainer' (animaties) video's. doel: begrijpen en onthouden

Oefeningen op elk onderdeel van het traject laten de cursist toe om de content waarmee hij heeft kennis gemaakt, te begrijpen en te verwerken.doel: gericht op leren, minder op kennis

Elke oefening wordt voorzien van feedback, zowel bij een juist als een fout antwoord.
Doel: het leerproces verderzetten en versterken

Ondersteunend aan de content wordt de leerstof ook nog op een andere manier voorgesteld, dit kan zijn met animaties, pictogrammen, schema's.
Doel: begrip en leerproces verankeren

Synopsis, aan de hand van bijvoorbeeld info-fiches bekomt de cursist een samenvatting van de cursus
Doel: herhaling en verankering van de leerstof

Bij een leertraject dat bestaat uit diverse samenhangende modules, bouwt de ene module verder op de vorige module. Als alle modules doorlopen zijn, is het mogelijk een eindtest te voorzien.  Deze eindtest dient niet enkel om de kennis te testen maar is vooral belangrijk voor de feedback die de deelnemer ontvangt op het einde van de test. Daarom richt de feedback zich op de te verbeteren leerpunten en wordt de deelnemer gestimuleerd om verder te gaan in zijn leerproces.